Varianta 1 – zachovávající vizuál fotografie na pozadí

Zdrojové fotografie

Varianta 2 – potlačená fotografie se zachovaným geometrickým objektem pro zdůraznění hlavního sloganu s cílením na objekt perel

Varianta 3 – tvar kruhu zopakován a navázán na sebe ve formě náhrdelníku.

zpět na TISK

předchozí / další