Krajiny

Krajina jako vnitřní prostor může být vnímána v jakékoliv vizualizaci. Podstatný je pocit z ní, zkušenost a vzpomínky na ní. Svou krajinu je nutné hledat. V přírodě, ve světě, kterým jsme obklopeni, ve skvrnách na starém povlečení, v posmrkaném kapesníku. Tam všude může být moje krajina. Přitahuje si mne, abych ji chránil.