Příběhy

Skutečnější než sama skutečnost. Jsou uvnitř, jen je vytáhnout. Někdy stačí hrábnout rukou do akvária. Někdy musí obout holínky a políčit návnadu, aby se příběh chytil. Jindy složit hlavu na cestu, poslouchat. Příběhem je pospojovaná paměť. Až nebudou, rozplyne se. Vytratí se. Místnosti obydlí prázdnota.